Het meest bijzondere gebouw aan de Nieuwstraat en het Arsenaalplein in Terneuzen is de historische Arsenaalkazerne. De Arsenaalkazerne, inmiddels Rijksmonument,  maakte deel uit van de gebouwen behorende bij de nieuwe vestingwerken van Ter Neuzen van omstreeks 1840. Deze nieuwe vesting is ontstaan ten gevolge van de Belgische opstand.

In 1830 probeerden Belgische opstandelingen de Zeeuws-Vlaamse bewoners over te halen zich bij hen aan te sluiten, zodat Zeeuws-Vlaanderen een deel kon worden van het te stichten Belgische koninkrijk. Op 20 oktober van dat jaar trokken zo’n 75 bewapende opstandelingen, onder leiding van Ernest Gregoire de stad binnen met de bedoeling heel Zeeuws-Vlaanderen te onderwerpen. De Rijks Ontvanger van Ter Neuzen werd zijn geld afhandig gemaakt, en bij de kapitein van de 5e compagnie van de rustende schutterij werden 25 geweren en 4 sabels met toebehoren meegenomen.

Na nog geen vier uur in Ter Neuzen aanwezig te zijn geweest vertrokken ze echter weer. Over de reden van hun vertrek tast men nog steeds in het duister. Naar aanleiding van dit soort gebeurtenissen rond de Belgische Opstand werd bij Koninklijk Besluit van 17 juli 1833 de versterking van de vesting bevolen ter verdediging van de linies. De oude vesting, daterende uit begin 17de eeuw, lag er vervallen bij en was deels gesloopt en bood Ter Neuzen dus geen enkele bescherming meer. De nieuwe vestingwerken zouden gaan bestaan uit 9 bastions, een cavalierkazerne, enkele kruitkelders, stadspoorten en het kogelpark. Het nieuwe kogelpark werd aangelegd in Bastion 1. In dit kogelpark kwamen de infirmerie (militair ziekenhuis), de affuitloods, en de arsenaalkazerne te staan. Achter de Arsenaalkazerne was het Arsenaalplein gelegen. Hier lagen grote stapels projectielen opgeslagen.

arsenaalkazerne